Et nyfødt barn registreres som hovedregel automatisk (undtaget herfra er hjemmefødsler, hvor der ikke har været en jordemoder til stede). 

Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan I gøre på www.borger.dk. Har i ikke mulighed for dette, så kontakt kirkekontoret.

Du kan læse mere om forholdene og reglerne for faderskab hos Statsamterne eller Familiestyrelsen ved at følge links nedenfor. Vejledning om faderskab fra Familiestyrelsen: www.familiestyrelsen.dk/faderskab/ .