Kirketjener Margrethe Springer
Telefon: 61 55 00 56 / 51 18 31 35

Kirketjener Karen Eikard Møller
Telefon: 61 55 00 56 / 51 18 31 35