Formand
Dennis Wollesen Clausen
Mobil: 25 41 66 43
E-post: dennis.wollesen@gmail.com

Næstformand og kontaktperson
Peder Schlätzer-Larsen

Kirkeværge
Tonny Ejnar Jans 

Kasserer
John Christensen 

Øvrige medlemmer
Line Bønding, Sognepræst
Mik Kjerulff, Sognepræst
Suzette Ejdrup, Sognepræst
Knud Lindvig
Maj-Britt Schmidt
Annette Schlätzer-Larsen
Erik Reimers
Conni Christensen

Maria Holmgreen Kornbek

Jens-Henrik Larsen

 
Suppleanter